google8793c8a0a2b0d88b.html

Disclaimer

E-mail

Onze e-mails en hun bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het bericht en zijn bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen zijn aan copyright of andere wetsbepalingen. Als u zulk bericht per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval dit door een antwoordbericht aan THV IMAGE-V te laten weten en het bericht daarna te wissen. Alle berichten van en naar THV IMAGE-V en haar afdelingen en/of partners kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Wij geloven, maar garanderen niet dat de e-mail en zijn bijlagen veilig zijn en geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico's te aanvaarden.

Our e-mail together with any attachments is confidential and is intended for the exclusive use by the person(s) mentioned as recipient(s). Any e-mail and its attachments, if any, contain confidential information and/or information protected by copyright, intellectual property rights or other rights and is intended for the sole use of the addressees. If you are not the intended recipient you are notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. So if you have received any communication in error, please notify THV IMAGE-V immediately by responding to this email and then delete the e-mail and its contents from your system. All messages from and to THV IMAGE-V and his subdivisions and/or partners can be controlled on conformity with internal rules on protection of activities and/or to remove ‘malware’. E-mail is not a safe communication channel; e-mails can be intercepted, altered, lost or destroyed. We believe, but do not warrant that this e-mail and any attachments are safe and virus free. By communicating with us via e-mail anyone is supposed to accept those risks.

Website

THV IMAGE-V is niet verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van informatie en gegevens op deze site. THV IMAGE-V aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbereikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.

De website wordt naar best vermogen bijgewerkt. Wij geven geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben enkele een informatieve waarde. 

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie en gegevens komen toe aan THV IMAGE-V of aan de bronvermeldingen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de gebruiksvoorwaarden en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.