google8793c8a0a2b0d88b.html

Gebruikers

De beeldendatabank is, na eenvoudige en eenmalige registratie bij het AGIV, vrij en gratis toegankelijk voor alle medewerkers van een deelnemer aan het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. Ook dienstverleners die een opdracht van algemeen belang voor een deelnemer uitvoeren, kunnen toegang krijgen. Het is mogelijk dat deze gebruikersgroep in de toekomst nog uitgebreid wordt.

Enkele deelnemers:


- Politie
- Technische-dienst
- Brandweer
- Openbare-werken
- OCMW
- Provinciebestuur
- Gemeentebestuur
- Intercommunale 
- GIS-deskundige
- Polderbestuur
- Nutsmaatschappij
- Vlaams-Gewest
- Vlaamse-Gemeenschap
- VLM
- Kerkfabriek
-...

Klik hier voor een opsomming van de deelnemers aan het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen.

Weet je niet zeker of je recht hebt op een login? Geen probleem. 
Bij aanmelding wordt door het AGIV nagegaan of jouw organisatie deelnemer is van GDI-Vlaanderen.